Workshops en spelbegeleiding

Filosofische levenskunst

Thymia, organiseert workshops aan de hand van de spelvormen van Mens, ken je Zelf en de dialoogvormen Wat is de Kwestie? – Wat is de Questie! en het digitale spel voor interculturele levenskunst, de Game for wisdom

Huiskamerworkshops met spel en dialoog

workshop met de beeldendialoogtafel

workshop met de beeldendialoogtafel

voor een sfeervol samenzijn in eigen kring, zoals een verjaardag of een herdenking. In het samenspel kunnen evenementen of doelen van een groep, vieringen en gebeurtenissen in een gezin of team, een transitie en de ontwikkeling van leven en loopbaan centraal staan.

Afhankelijk van de groepsgrootte en het thema dat aan de orde is, stemt Heidi Muijen af welke spel- of dialoogvorm het meest geschikt is.

Lees meer over Creatieve en morele dialogen

Bestel een spel en vraag een (huiskamer)workshop aan!

De begeleider

spelbegeleiding met wijsheidskaarten van het quintessencespel

spelbegeleiding met wijsheidskaarten van het quintessencespel

Samenspel en samenspraak vormen het hart van Mens, ken je zelf en van Wat is de kwestie? — Wat is de questie! De ontwikkeling van interculturele levenskunst staat centraal in de Game for wisdom

Spel en dialoog houden een ruimte van ontmoeting open door de spelregels: bereid zijn tot een creatief samenspel, open bevragen en antwoorden, en daarop aanspreekbaar zijn.

Degenen die spel en dialoog in eigen kring of beroepspraktijk willen gebruiken, kunnen zich met behulp van speel– en dialoogwijzer, instructiekaarten en/of instructiebladen voorbereiden.
De lagen in spel en dialoog sensitief te kunnen begeleiden en bespelen, vraagt er wel om eerst minstens één keer in de rol van speler deel te nemen.

De begeleiding van spel en dialoog kent filosofische, ludische en begeleidingsaspecten. Het is de kunst deze aspecten goed samen te vlechten in een dialogisch en creatief proces.
Deze kunst vergt een samenvoegen van kundigheid in het begeleiden van mensen èn inzicht in de symboliek van het spelmateriaal, in de mythologische thema’s en in de filosofische levenskunst.

Leren begeleiden van de spel- en dialoogvormen

morele dialoog met het spelmateriaal van de beeldendialoog

morele dialoog met het spelmateriaal van de beeldendialoog

Voor wie zich verder willen bekwamen in de kunst van spel– en dialoogbegeleiding, bestaan er passende masterclasses.

Ze worden afgestemd op ieders behoefte en wensen, zodat ze optimaal aansluiten bij de doelgroepen met wie deelnemers werken.
Het primaire werkmateriaal in de masterclasses is ieders eigen ervaring en oefening met de spel- en dialoogvormen.

informatie: heidi@thymia.nl

Het gelukkige leven….is volgens de antieke Stoïcijnse filosofen ‘euthymia’ en ‘euroria biou’:
welgemoed zijn ofwel deelhebben aan de goede stroom des levens…” –
Wilhelm Schmid, Geluk. En waarom het niet het belangrijkste in het leven is.