Existentiespel: volg je weg!

vier sets kaarten voor vier ronden in een morele dialoog

vier sets kaarten voor vier ronden in een morele dialoog

Morele dialoog voor het onderzoeken van morele vragen aan de hand van ethische perspectieven.

Het stimuleert een morele dialoog over thema’s uit leven en loopbaan, die spelers zelf inbrengen. Gemeenschappelijk onderzoek gaat in het spel samen met reflectie op je persoonlijke waarden. Kritisch belicht je de wijze waarop je normatieve overtuigingen zich hebben gevormd.

Aan de hand van vier dialoogvelden ontrafel je een kwestie als een morele vraag in het licht van:

  • de filosofie van de levenskunst: het goede leven
  • de moraal van gehoorzaamheid en het ideaal van meesterschap in het leven
  • de moraal van autonomie en maakbaarheid van het leven
  • de existentiële trouw aan zichzelf en het kunnen spelen met perspectieven
morele dialoog met het spelmateriaal van de beeldendialoog

morele dialoog met het spelmateriaal van de beeldendialoog

Door de vraag in de diepte te onderzoeken maak je spelenderwijs kennis met ethische perspectieven en spin je je thema uit tot een morele rode draad op je levensreis.

Lees hier verder over Workshopcyclus met dialoogvormen – het Existentiespel

ISBN: 978-90-822774-4-9 — Existentiespel: volg je weg!

  • Dialoogspel voor het onderzoeken van morele vragen aan de hand van ethische perspectieven
  • Duur: twee dagdelen, voor 4 tot 6 spelers.

Spelmateriaal: doos met

Speelvelden in dialoogwijzer
Spelattributen

1 Elementair geluk
1 Levensmotieven
1 Tempel van morele raadsels
1 Innerlijk kompas

1 zes kleurendobbelsteen
1 zandloper van 5 minuten
1 tol

Speelkaarten
Papiermateriaal

2 x 8 Goed en kwaad
2 x 8 Mythische wegwijzers
2 x 8 Filosofische wegwijzers
2 x 8 Filosofisch gereedschap

1 Dialoogwijzer met spelopdrachten en
moederexemplaren van het 2-zijdige spelformulier
8 kopieën spelformulier

Het licht van het vuur in de grot met de kracht van de zon… is het schitterendste deel van het zijnde… dit noemen we het goede
Plato, uit de dialoog De Staat (427 – 347 vC)