Speling in organisaties

Programma’s Levenskunst in organiseren bevorderen een met elkaar afgestemd proces van professionele, team- en organisatieontwikkeling:

zinvolle gesprekken in wereldcafé setting

zinvolle gesprekken in wereldcafé setting

  • speelruimte voor professionals: regelruimte voor professionals en afstemming over de spelregels
  • alchemie van samenwerking: interne aansturing vanuit waarden, professionele nabijheid, afstemming en dialoog
  • veranderen en verankeren: afstemming van veranderingen door een samenspel van top down en bottom up processen. Met oog op het spel en de knikkers – vertrouwen, vakmanschap en verbinding.

Lees over deze Programma’s voor levenskunst in organiseren

Speling in het spel van organiseren

Organiseren is een complex spel dat niet te vangen valt in één model. Hoe taaie kwesties in organisaties goed te organiseren?

Een mogelijkheid is de organisatie als een spel te zien. Een spel vraagt om spelregels en spelers, spelattributen en een speelruimte. Het spelen van het spel is meer dan het slaafs navolgen van spelregels. Spelregels dienen een goed samenspel. Speling in spelregels creëert speelruimte die spelers laat samenwerken voor een doel. Door speling toe te staan is het mogelijk in te spelen op menselijke maat in doelgerichtheid en op wisselende kansen en veranderingen in de context.

Het genereren van speelruimte

creatieve oefening tussen spelronde door

creatieve oefening tussen spelronde door

De dialoogvormen van Wat is de Kwestie? – Wat is de Questie! kunnen in een combinatie met spelvormen van Mens, ken je zelf worden gebruikt om speling te creëren in het spel van organiseren. Speling is het laten ontstaan van speelruimte in de strakke aansturing van organisatieprocessen door te verwijlen in een ruimte van wording en ontmoeting. Door te lezen tussen de regels van functionele en efficiency eisen. Speelruimte ontstaat door het gemeenschappelijke van individuele drijfveren en het persoonlijke in teamwaarden en organisatiedoelen in te zien. Door niet alleen aan snelle resultaten aandacht te schenken, maar evenzeer aan professionele nabijheid, schoonheid en plezier in samenwerken. Speling geeft ruimte voor afstemming met elkaar vanuit het innerlijk kompas.

Dialoog en spel in afwisseling met kunstzinnige activiteiten genereren speling in een eendimensionale cultuur van regel is regel zodat er een optimaal samenspel kan ontstaan. Rond de speel- en dialoogtafel ontstaan gesprekken, die ertoe doen en richting geven aan gemeenschappelijke waarden en een lange termijn perspectief.

Wijs bestuur is speling aan mensen geven die de organisatie zijn. Zo hoeft de inrichting van zelforganiserende teams en communities of practice geen papieren werkelijkheid te blijven. Co-creatie ontstaat wanneer leidinggevenden de dwang tot controle loslaten en door regelruimte aan de professional terug te geven. Uiteindelijk ondersteunt speling in het spel van organiseren een gemeenschappelijke ontwikkeling van mensen in een team, van teams in een organisatie, van samenspel tussen organisaties in de samenleving.

Een sleutel voor speelse levenskunst in organiseren

rondom de speeltafel...

rondom de speeltafel…

Levenskunst in organiseren verbindt de afstemming van externe doelstellingen op interne – waarde gedreven – ecologische waarden en professionele drijfveren. Langs die weg kunnen doelen duurzamer en daardoor effectiever worden bereikt dan vanuit een eenzijdige instrumentele koersbepaling via ‘het dashboard’ van de manager.

Cruciaal voor zo’n afstemming is een vorm van congruentie tussen belangen en waarden: zo binnen zo buiten, zo beneden zo boven, naar een spreuk van antieke levenskunst. Levenskunst als wijsheidstraditie biedt een sleutel die verbinding creëert tussen de ordening der dingen buiten ons met die welke we zelf zijn. Zo stemt je het innerlijk kompas af op een groter geheel.

Door speling kunnen ieders stappen buiten in de wereld als een innerlijke reis resoneren. De reis naar binnen kan worden verbonden met persoonlijke groei in leven en loopbaan, met team- en organisatie ontwikkeling.

De mens is in het arbeiden verbonden met de eeuwige cyclus van leven en dood; in het werken maakt de mens als homo faber producten die stand houden; in het handelen is de mens als politiek wezen het meest vrij

Hannah Arendt, ontleend aan The Human Condition, Duits-Amerikaans filosofe (1906 – 1975)