Quintessence

De questie van menswording en gemeenschapsvorming …

de sleutel op weg van kwestie naar queeste

de sleutel op weg van kwestie naar queeste

In de mythen en verhalen die mensen aan elkaar doorvertellen is levenswijsheid terug te vinden.
De oude filosofen voegen daar rationele verklaringen aan toe. Uit deze bronnen van wijsheid kunnen we nog steeds putten.

Een belangrijk inzicht uit de mythische en filosofische bronnen gaat over de Quintessence, een fijnstoffelijke energie die ons verbindt met de kosmos. Het vijfde element of de Quintessence verwijst naar de innerlijke samenhang van aarde, water, lucht en vuur en naar de bijzondere wijze hoe de mens als microkosmos deel heeft aan het grotere geheel.

In verschillende culturen is de verbondenheid van de mens met een kosmisch geheel verschillend gethematiseerd:

  • het zich herinneren wie men oorspronkelijk is kennis van het zelf als sleutel voor kennis van het al (alchemistische en hermetische filosofie)
  • het binnentreden in het Koninkrijk Gods (christelijk perspectief)
  • het ontwikkelen van de getuige positie (ayurvedisch perspectief, de waarnemer van de waarnemer)
  • het ontvouwen van de Boeddhanatuur (boeddhisme)
  • het bereiken van verlichting of satori (zenboeddhisme)
  • bevrijding moksha (hindoeïsme)
  • het handelen door niet-handelen en het gaan van de weg door hem te doorlopen (daoïsme)
  • het geloof in mens-zijn: ‘een groot wonder, o Asclepius, is de mens!’ (Pica della Mirandola, humanisme)
  • De mens is gaat naast de uiterlijke weg van de wetten (sharia) een innerlijke weg (tariqah) om God te vinden (Soefistisch, Islamitisch)
de filosofische tunnel

de filosofische tunnel

Verschillende tradities reiken andere systemen aan met een eigen taal, rituelen en symbolen: perspectieven op menswording. Wat het betekent om ècht mens te worden om het goede leven te leven, om te worden wie je bent! Geen ‘abstracte’ filosofische systemen maar praktische en waardevolle kennis! Niet gefragmenteerde en instrumenteel maar een samenhangend geheel van symbolische kennis, verbonden met morele en sociale waarden, leefregels en maatschappelijke praktijken, gewetensonderzoek en praktische oefeningen.

Elke cultuur heeft waardevolle perspectieven om een kwestie als een Questie en Queeste te verstaan. Uiteindelijk heeft ieder mens de eigen queeste te volvoeren, die met het klassieke symbool van de zoektocht in het labyrint wordt beduidt. Menswording en gemeenschapsvorming als levensraadsel en opgave, het leven als mysterie…

Lees meer over het onderzoeken van quintessence vragen in een Dialoog in de Maand van de Spiritualiteit 

De wereld is alles wat het geval is …. Waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen.

Ludwig Wittgenstein, Oostenrijks-Brits filosoof (1889 – 1951)