Questiespel: de queeste in het labyrint!

Het labyrint is een archetypisch symbool voor de levensreis

Het labyrint is een archetypisch symbool voor de levensreis

is een dialoogspel voor levensheroriëntatie en zinvolle ontmoetingen met dialoogregels voor kringgesprekken

Het laat je de richting, die je in het leven hebt gekozen, bespiegelen als een questieeen vraag met een queeste als antwoord. Met elkaar ga je dialogen aan over de questie en over wat waarde geeft in het leven.

De symboliek in het spel nodigt je uit je te bezinnen welke koers je op je levensreis hebt gekozen. Hoe gebruik je tekenen op weg naar het centrum, de quintessence ofwel het vijfde element? Daar komen weg en doel samen!

Wat houdt de toekomst voor ons verborgen? Op welke bestemming in het labyrint van het leven is ons innerlijk kompas geijkt? Met behulp van het symbool van het Labyrint en de symboliek van de vijf elementen brengt het Questiespel deze vragen bij spelers tot leven.

spelmateriaal bij het questiespel: de queeste in het labyrint!

spelmateriaal bij het questiespel: de queeste in het labyrint!

Het Labyrint verbeeldt zowel het raadselachtige als het richtinggevende van de levensreis, het gegeven dat ieders reis gericht is op het geheimzinnige centrum (de Quintessence of het vijfde element). Tegelijkertijd volgt ieder een eigen weg…

Drie vormen van kringgesprekken creëren speelruimte voor betekenisvolle dialogen en ontmoetingen en ondersteunen de drie dialoogronden in het spel. Ze vormen wegwijzers op de queeste in het labyrint en laten je de wereld anders zien èn zijn. Zinvolle ontmoetingen dragen ertoe bij, dat je wordt wie je bent…

ISBN 978-90-822774-1-8 — Questiespel: de queeste in het labyrint!

  • Dialoogspel voor levensheroriëntatie en zinvolle ontmoetingen.
  • Duur: één tot twee dagdelen, voor 2 tot 8 spelers.

Spelmateriaal: doos met

Instructies en dialoogvelden

Spelattributen

1 Overzichtkaart
1 Dialoogwijzer
met:

  • tempel van levensraadsels
  • ontmoetingen op de levensreis
  • de queeste in het labyrint

1 zandloper van xx minuten
1 tol
1 CD Droomreizen en Heldendromen met 22 songs

Speelkaarten

Speelfiches

20 queestes in het labyrint
3 Jokerkaarten met kringgesprekken

8 speelfiguren

Alleen de liefde tot een eeuwige en oneindige zaak voedt de ziel en zij alleen is te allen tijde zonder droefheid.
Baruch de Spinoza, Portugees-Hollands filosoof (1632 – 1677)