Queeste

Rond de dialoogtafel draait men van buiten naar binnen naar de kern van de kwestie…

Een queeste aan de hand van 

ont-dekkende dialoogvormen

Wat is de kwestie? – Wat is de questie!

Ont-dekkende dialogen zijn erop gericht om van een ‘kwestie’ – waar iedereen een mening over heeft – een ‘questie’ te maken: een uitnodigende vraag over de kwestie waarmee ieder zich op eigen wijze verbindt en die richting geeft aan een onderzoekende, creatieve of morele dialoog.

Rond de  ‘vader-dialoogtafel’ onderzoeken deelnemers een kwestie door deze als questie te herformuleren.
Een questie is een vraag met een queeste als antwoord: een gemeenschappelijk avontuur rondom de kwestie, mogelijk gemaakt vanuit ontmoeting.

Belangrijk bij een onderzoekende dialoog is het horen van alle stemmen van betrokkenen. Langs die weg kan de kwestie zich verdiepen tot questie, 

een Kwestie als Queeste, avontuurlijke ontdekkingstocht

een Kwestie als Queeste, avontuurlijke ontdekkingstocht

waarop een gemeenschappelijke focus kan ontstaan. Anders dan een planmatige aanpak, is de kracht van een meerstemmige dialoog het emergeren: een spontaan proces van ordening, vormgeving en betekenisgeving vanuit creatieve chaos.

Een gemeenschappelijke focus bundelt krachten om ontwikkelingsprocessen op gang te brengen in een richting die mensen ook van binnenuit motiveert: een beweging vanuit bewogenheid die mensen als vrije en waardegedreven personen erkent en met elkaar verbindt.

De dialoogtafel is opgebouwd uit vier kringen

met beelden die verwijzen naar symbolen en principes van levenskunst:

  • de buitenste kring met elementaire symbolen dient om de kwestie als questie te duiden aan de hand van de symboliek van de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Door de symbolen met eigen verbeeldingskracht te vullen kan de questie als een queeste worden vervolgd: als een aardse, luchtige, vurige of stromende reis.
  • de kring met filosofisch gereedschap: waarmee aan de queeste richting kan worden gegeven vanuit het innerlijk kompas.
  • de kring met magische wezens: voor het creëren van een mythische speelruimte voor het verkennen van ieders weg van de held.
  • de cirkel van de quintessence: hoe komen weg en doel samen? In deze cirkel vindt een terugblik op de onderzoekende dialoog plaats, bedoeld voor het vinden van verbinding en een meervoudig perspectief. Dit gebeurt aan de hand van de symboliek van samenspel van elementaire krachten en de vier windrichtingen – de koude noordenwind uit de winter met zuiverende kracht, de zachte warme oostenwind uit de lente met licht brengende kracht van wijsheid, de hete zuidenwind uit de zomer met uitbundige groeikracht, de frisse westenwind uit de herfst met gistende kracht van verinnerlijking.
Lees meer over De kracht van ont-dekkende dialoogvormen

Want het eiland der waarheid wordt omringd door een machtige oceaan, waarin veel verstandigen toch nog door stormen van illusie schipbreuk zullen leiden.

Francis Bacon, Engels filosoof (1561 – 1626)